Székely László

                                                   e-mail: sz_l@ludens.elte.hu
                         Public mail address: MTA  Research  Centre  for  the  Humanities,  Institute  of  Philosophy

                                                                       POB.  9,  1250 Budapest, Hungary

Curriculum Vitae                                                  Önéletrajz

                             J. A. Tillmann`s interview with me      

 

Publications in English

 

·               „Black Holes, Closed Time-like Curvatures and Other Delicacies of GTR  form a Philosophical Point of View. In: Laszlo  Szekely (ed.):  Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory. Budapest. 4-6 Sept. 2009. Proceedings of the Conference, Budapest: Inst. for Philosophical Research of the Hungaraian Academy of Science and  the Department of the  History and Philosophy  of Science of the Faculty of Natural Sciences, Lorand Eotvos University, 2009. 248-258.

·              „Relativity in Terms of Measurement and Ether: Lajos Jánossy’s Ether-Based Reformulation of Relativity Theory.” In: Michael C. Duffy and Joseph Levy (eds): Ether, Space-Time and Cosmology: New Insight into a Key Physical Medium. Montreal: Aperion, 2009

·              "The Anthropic Principle and the Under-Determination of Relativistic Cosmolgy", in: M.C. Duffy and M. Wegener (eds.): RECENT ADVANCES IN RELATIVITY THEORY, VOLUME 2,  Hadronic Press, Palm Habor, USA, 2001. 322-328.

·              "Melchior Palágyi's Space-Time." Ultimate Reality and Meaning. (Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding.) Vol. 19. No. 1. (1996), 3-15.o.

·              "Why Not Lukács?" Studies in East-European Thought, 1999/4

·              On Two Interpretations of Zeno's Paradoxes. Studies in Soviet Thought, Vol. 39. (1990.)

·              "A Hungarian Interpretation of Relativity Theory." in: Physical Interpretations of Relativity Theory. The British Society for the Philosophy of Science, London , 1988., 237-241. p.

·              "Physical Theory and Philosophical Values." Doxa : A Journal for Philosophy (Budapest) Vol 9., 1987, Budapest.

 

Publications in Hungarian

 

Monographs:

·              From Einstein's Cosmos to the Inflationary Universe: the History and the Philosophical-Epistemological Background of the Standard Cosmological Paradigm.  Budapest: 1990.

·              Cosmos with a Human Face: the Anthropic Principle. Budapest, 1997.

·              Julius Fenyi and the Jesuit Science. Budapest: 1999.

 
Some Other Studies in Hungarian:

·              „The Orchid Cage: Pascal’s Infinite Spaces and the Extraterrestial Life.” In: Gy. Gábor and M. Vajda M. (eds.): A lét hangoltsága (The Befindlicheit of Being.). Budapest: Typotex, 2010.

·              „Philosophy of Science versus Philosophy of Culture: the History of the European Science in the Context of Oswald Spengler ’s Philosophy” Világosság (Budapest), 2009/4.

·              Albert Einstein and the Mythology of the 20th Century Physics, Világosság (Budapest), 2007/11-12. 127-144.

·              "Szcientism and Antiszcientismus in the Philosophy of Science" in: Nyíri Kristóf és Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián. (Beyond the Philosophy of School) .Budapest: Áron Kiadó, 2005.

·              „A New Station of De-Worlding: Albert Einstein’s Theory of Relativity  in the Context  of the Heideggerian Question of Being”” Világosság  (Budapest)  Vol 43. (2002) 10-12. 139-155. o

·              "Empircal and Theoretical Paradigm", Magyar Filozófiai Szemle (The Hungarian Philosophical Review.),  2000/4-6.  271-289.

·              Copernicus and the `Dogmatic` Kuhn Világosság (Budapest), Vol. 40. No. 1. (January 1999.)

·              George Lukács and Cardinal Bellarmin: the problems of ontological relevancy of science in George Lukács`s work Contribution to Ontology of Social Being. in: Szabó T., Szécsi G. (eds.), At the Crossroads of Philosophy. Papers on George Lukács. (A filozófia keresztútjain. Tanulmányok Lukács Györgyrõl.) Budapest- Szeged: 1998.

·              Science and Hermeneutics. Magyar Filozófiai Szemle (The Hungarian Philosophical Review.), 5-6/1997. 

·              Einstein's Pantheism. Világosság (Budapest), Vol. 38. No. 7. (July 1997)

·              Ideas on the Origin of the World in Archaic Cultures and Modern Science Fehér Márta (ed.), Creation: Essays in the History of Philosophy. Budapest: 1996.

·              "Do clocks really retard? A case study in the topic of scientific realism vs. Instrumentalism". in: Altrichter, F., Szécsényi T. (eds.), Is philosophical realism defensible? Budapest: 1994.

·              Physical and Philosophical Space-Time. Magyar Filozófiai Szemle (The Hungarian Philosophical Review.) 3-4/1994.

·              Einstein, Feyerabend and the Choice of Our Cosmology: Some Reflections on the Relativism in the Philosophy of Science Világosság (Budapest), Vol. 33. No. 8-9. (August-September 1992).

·              The Time: Physics and Philosophy. Tudomány. (A Hungarian Version of the Scientific American.) June of 1991

·              George Lukács's Reflections on Scientific Cognition. in.: Why Lukács?, Budapest, 1990.

·              The dualism between the psychological and class consciousness of working class in George Lukács` work History and Class Consciousness in: Essays on the young Lukács (Topical Problems in Philosophy, Vol. 52.) Bp.: 1983.

·               

Magyar nyelvû publikációk (válogatás)

Monográfiák:

·              Einstein kozmoszától a fölfúvódó világegyetemig: a standard kozmológiai paradigma története és filozófiai- ismeretelméleti háttere. (A Filozófiai Figyelõ Kiskönyvtára 8.) ELTE, BTK, Filozófiai Posztgraduális és Információs Központ, Budapest, 1990. 245 p.

·              Az emberarcú kozmosz: az antropikus kozmológiai elv. Áron Kiadó, Budapest, 1997. Megjelent az OTKA támogatásával. 280 p.

·              A Nap magyar kutatója: Fényi Gyula és a jezsuita természettudomány. Bp: 1999. 60 p.

 

 

Tanulmányok, recenziók, szakmai beszélgetések:

 

·              „Az orchideák bolygója: Pascal végtelen térségei és a Földön kívüli élet.” In: Gábor Gy. és Vajda M. (szerk.): A lét hangoltsága. Budapest: Typotex, 2010.

·              „Tudományfilozófia versus kultúrfilozófia: az európai tudománytörténet Oswald Spengler filozófiájának kontextusában.” Világosság, 2009/4.

·              „Albert Einstein és a XX. századi fizika mitológiája”, Világosság, 2007/11-12. 127-144.

·              "Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában." in: Nyíri Kristóf és Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián. Budapest: Áron Kiadó, 2005.

·              „A világtalanítás stációja: Albert Einstein relativitáselmélete a létre vonatkozó heideggeri kérdés kontextusában.” Világosság  XLIII. évfolyam (2002) 10-12. 139-155. o

·              "Empirikus és teoretikus paradigmák." In Magyar Filozófiai Szemle 2001/4-6. - 271-289. p.

·              Kerekasztal beszélgetés az Ûrodüsszeia 2000 címû filmrõl. In Filmvilág 2001 január

·              "A Bruno-féle világegyetem és a XIX. Századi természettudomány." In: A tudomány kezdetei / szerk. Szegedi, Ropolyi. - Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2000. - 399-408. p.

·              "A csillagászat története Ptolemaiosztól Keplerig." In: A tudomány kezdetei / szerk. Szegedi, Ropolyi. - Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2000. - 243-272. p.

·              "A harmonikus kozmosz püthagoreus eszméje és a görög csillagászat." In: A tudomány kezdetei / szerk. Szegedi, Ropolyi. - Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2000. - 95-214. p.

·              "A természettudományok hermeneutikája és a tudománytörténet." In: Replika 41-42. - (2000) 149-161. p.

·              "A tudomány kezdetei." In: A tudomány kezdetei / szerk. Szegedi, Ropolyi. - Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2000. - 13-60. p.

·              Ezredvégi beszélgetés Székely Lászlóval. In: Ezredvégi beszélgetések / Monory M. András és Tillmann J. A Második, bõvített kiadás. Budapest, Palatinus, 2000. 413-425. p.

·              "Éter, matematika és metafizika: vázlat az éter fogalmának újkori történetérõl." in: CAFÉ Bábel, 1999/ tél, 31-45. o.

·              "Hit és természettudomány" in: Vigília, 1999/8. 665-673. o.

·              "Kopernikusz és a »dogmatikus« Kuhn." in: Világosság (Budapest), Vol. 40. No. 1. (január 1999.)

·              "Lukács György és Bellarmino bíboros: a természettudomány ontológiai relevanciájának kérdése Lukács György A társadalmi lét ontológiájáról címû mûvében." in: Szabó T.- Szécsi G. (szerk.): A filozófia keresztútjain: tanulmányok Lukács Györgyrõl. 55-88. o. Bp.-Szeged: MTA Fil. Int., Szegedi Lukács Kör, 1998 .

·              "Természettudomány és hermeneutika." in: Magyar Filozófiai Szemle, 5-6/1997.

·              "Palágyi, Lénárd és Einstein." in: Világosság, 1997/április, 65-71. o.

·              "Einstein panteizmusa." In: Világosság (Budapest), Vol. 38. No. 7. (July 1997)

·              "A világ keletkezésének eszméje az archaikus kultúrákban és a modern tudományban." in: Fehér Márta (szerk.), A teremtés. Filozófiatörténeti tanulmányok. Bp.: Áron Kiadó, 1996., 183-216.o.

·              "Mítosz és tudomány a modern kozmológiában." in: Café Bábel 1995/1., 149-162. oldal

·              "Fizikai és filozófiai tér-idõ. Palágyi Menyhért tér-idõ elmélete és a relativitáselmélet tér-idõ fölfogása" in: Magyar Filozófiai Szemle 1994/3-4., 323-342. oldal

·              "Filozófia és filozófusok Magyarországon." (Recenzió Hanák Tibor Geschichte der Philosophie in Ungarn c(mû könyvérõl.) in: Valóság, 1991/november, 109-112. p.

·              "Az idõ: fizika és filozófia." (Recenzió S. Hawking Az idõ rövid története címû könyvérõl.) in: Tudomány (a Scientific American magyar kiadása) 1990/június, 48-50. oldal

·              "Az antropikus elv a kozmológiában." Világosság, 1989/2. 106-115. p.

·               
 

2010